กราฟภาพรวมกองทุน(all fund)
timing :
Date: to


LTF
all
LTF
RMF
kind
all
GLOBAL
LOCAL
policy
all
Equity
Mixed
Fixed
company
all
ABERDEEN
ASSETFUND
BBLAM
BCAP
CIMB-PRINCIPAL
CLF
KASSET
KSAM
KTAM
LHFUND
MANULIFEAM
MFC
ONEAM
PAMC
PHATRA ASSET
SCBAM
S-FUNDS
SKFM
TALISAM
THANACHART FUND
TISCOASSET
TMBAM
UOBAMTH
benchmark (soon).
FEDR
SETTRI
SET

Please select Fund.
1AM-DAILY
1AMGBF
1AM-GEM
1AMSET50
1AM-TG
1DIV
1FIX-3M1
1FIX-3M2
1FIX-6M3
1GLOBALBOND
1SG-LTF
1S-LTF
1SMART-LTF
1US-OPP
1VAL-D
70/30-D LTF
ABAG
ABAGS
ABAPAC
ABAPAC-RMF
ABCC
ABCG
ABEG
ABEHB
ABFC
ABFTH
ABG
ABGEM
ABIG
ABINC
ABJO
ABLTF
ABLTF 70/30
ABSC-RMF
ABSI-RMF
ABSL
ABSM
ABTED
ABV
ABWOOF
ADR-D
AEOB
AGF
ASIA-B
ASIA-E
ASP
ASP2
ASP-AIF1
ASP-AIF5
ASP-AITF2Y5
ASP-AITF2Y6
ASP-AITF2Y7
ASP-AITF2Y8
ASP-AITF2Y9
ASP-AITF3Y1
ASP-AITF3Y2
ASP-AITF3Y3
ASP-AITF5Y1
ASP-ASIAN
ASP-BRIC
ASP-CHINA
ASP-ERF
ASP-EUPROP
ASP-EUROPE VALUE
ASP-FRF
ASP-GAF
ASP-GDF
ASP-GLTF
ASP-GOLD
ASP-HSI
ASP-LTF
ASP-MMF1
ASP-MMF2
ASP-MRF
ASP-NGF
ASP-NKY225
ASP-OIL
ASP-PRIME4
ASP-PRIME5
ASP-S&P500
ASP-STARS9
ASP-STRATEGIC
ASP-TFIXED2
ASP-TFIXED3
ASP-TFIXED4
ASP-TFIXED5
ASP-TFIXED7
ASP-TFIXED9
ASP-THEQ
B25RMF
B-ACTIVE
B-ASEAN
B-ASIA
BBASIC
BBASICDLTF
BBASICRMF
BCAP
BCARE
BCARERMF
BERMF
BFIXED
B-FLEX
BFLRMF
BFRMF
B-GLOBAL
B-GLOBALRMF
BGMF
BGOLD
BGOLDRMF
B-HY (H75) AI
B-HY (UH) AI
BIG CAP-D LTF
B-INFRA
BKA
BKA2
BKD
BKIND
BKKCP
B-LTF
BLTF75
BMBF
BMSCITH
B-NIPPON
BRIC
B-SENIOR
BSIRICG
BSIRIRMF
B-SM-RMF
BTK
B-TNTV
BTP
B-TREASURY
CG-LTF
CG-RMF
CHINA
CIMB-PRINCIPAL (FAM) DEF
CIMB-PRINCIPAL (FAM) EEF
CIMB-PRINCIPAL (FAM) FBVRMF
CIMB-PRINCIPAL (FAM) FI
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GCF
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GEF
CIMB-PRINCIPAL (FAM) LTF
CIMB-PRINCIPAL (FAM) RMF
CIMB-PRINCIPAL (FAM) RSRMF
CIMB-PRINCIPAL (FAM) SET100RMF
CIMB-PRINCIPAL (FAM) VF
CIMB-PRINCIPAL 70LTFD
CIMB-PRINCIPAL APDI
CIMB-PRINCIPAL APDIRMF
CIMB-PRINCIPAL CII
CIMB-PRINCIPAL DAILY FIX
CIMB-PRINCIPAL DPLUS
CIMB-PRINCIPAL EPIF
CIMB-PRINCIPAL EQRMF
CIMB-PRINCIPAL EUEQ
CIMB-PRINCIPAL EUHY
CIMB-PRINCIPAL FIRMF
CIMB-PRINCIPAL GBF
CIMB-PRINCIPAL GEQ
CIMB-PRINCIPAL GIF
CIMB-PRINCIPAL GOLD8P
CIMB-PRINCIPAL GOLD8P2
CIMB-PRINCIPAL GSA
CIMB-PRINCIPAL iPROPRMF
CIMB-PRINCIPAL JEQ
CIMB-PRINCIPAL KEQ
CIMB-PRINCIPAL LTF
CIMB-PRINCIPAL PRMF
CIMB-PRINCIPAL SET50
CIMB-PRINCIPAL SIF
CIMB-PRINCIPAL TREASURY
CLFIM04M10
CPAM APDE
CPAM GSCEQ
CPAM KOEQ
CPAM KOEQ2.5x4
CPRMF1
CPRMF2
CPRMF3
CPRMF4
CPRMF5
CPTGF
CTARAF
DE-1
DTCPF
EBANK
ECOMM
EFOOD
EHD
EICT
ELPLF
ENGY
ENRICH
ENY
EP-LTF
ERMF
ESET50
FCF
FLEXAR
FLEX-RMF
F-RMF
GBRMF
GC
GLD
GOLDPF
GOLD-RMF
G-PREMIUM
HAPPY D5
HI-DIV
HI-DIV PLUS
HPF
I-10
I-15
I-20
I-ASEAN STAR 10
I-ASIA INFRA
I-BRIC RECOVERY 3
I-CHIC
I-DEVELOP
I-Emerging 10S2
I-GOLD
I-GOLD7S2
I-GOLD7S3
I-GOLDRMF
IN-RMF
I-OIL
I-OIL33S1
I-OIL5S2
I-REITs
I-SMART
IWPLF
JB25
JB25 LTF
JB25RMF
JBP LTF
JCP
JSM
K20SLTF
K-2500
K-2510
K-2520
K-2530
K70LTF
KACB
K-AEC
KAEQ
KAF
K-AGRI
KASF
K-ASIA
K-BANKING
KBLRMF
K-CASH
K-CBOND
K-CHINA
K-CHX
KDLTF
K-ENERGY
KEQLTF
KEQRMF
K-EQUITY
KEURMF
K-EUROPE
K-EUSAGE
K-EUX
KFAFIX
KF-AINCOME
KF-ASEAN
KF-BRIC
KFCASH
KFCASHPLUS
KFCASHRMF
KF-CHINA
KF-CINCOME
KF-CSINCOM
KFDIVRMF
KFDNM-D
KFDYNAMIC
KF-ELI
KF-EM
KFENSET50
K-FEQ
KFEQRMF
KF-EUROPE
KFEURORMF
KFFIN-D
KFFLEX
KFFLEX2RMF
KFFLEX-D
KF-GBLVAL
KF-GBRAND
KFGBRANRMF
KF-GLS
KF-GOLD
KFGOLDRMF
KFGOVRMF
KF-GPROPD
KFHCARERMF
KF-HCHINAD
KF-HEALTHD
KF-HEUROPE
KF-HGOLD
KF-HJAPAND
KFI60MA
KF-INCOME
KFIRMF
K-FIXED
KFJAPANRMF
KF-LATAM
KFLRMF
KFLS20PLUS
KFLS30PLUS
KFLTF50
KFLTFA50-D
KFLTFAST-D
KFLTFD70
KFLTFDIV
KFLTFEQ
KFLTFEQ70D
KFLTFTSM-D
KFLTGOVRMF
KFMONEY
KFMTFI
KFMTFI-D
KFMTFIRMF
KFMX2TM
KFMXPLS2TM
KF-OIL
KF-ORTFLEX
KFS100RMF
KFSDIV
KFSEQ
KFSEQ-D
KFSF
KF-SINCOME
KFSINCRMF
KFSMART
KF-SMCAPD
KFSMUL
KFSP1YA
KFSPLUS
KFTHAISM
KF-TRB
KFTSRMF
KFTW2
KFTW5
KF-US
KFVALUE
K-GA
KGARMF
K-GB
KGBAL
KGBRMF
KGDRMF
K-GEMO
KGF3
KGFIN
K-GHEALTH
K-GHEALTH(UH)
KGHRMF
KGIFRMF
K-GINFRA
K-GLOBE
KGLTF
K-GOLD
K-GPROP
K-ICT
K-INDIA
K-INDX
K-JP
KJPRMF
K-JPX
KK GOLD 7%#1
KKF
K-MIDSMALL
K-MONEY
KMSLTF
KMSRMF
K-MVEQ
KMVLTF
K-OIL
K-PLAN1
K-PLAN2
K-PLAN3
KPLUS
KPLUS2
KPNPF
K-PROP
KS50LTF
KS50RMF
KSDLTF
K-SELECT
K-SET50
KSET50LTF
K-SF
K-SFPLUS
KSFRMF
K-SGM
KSLTF
KSRMF
K-STADE
K-STAR
K-STEQ
KT25/75RMF
KT-AASIA
KT-AGRI
KT-ASEAN
KT-BOND
KT-BOND RMF
KTEF
KTEF-LTF
KT-ENERGY
KT-EURO
KTF42MA
KTFF101
KTFF37
KT-FINANCE
KTFIX-1Y3Y
KTFIX3M1
KTFIX3M2
KTFIX3M3
KTFIXPLUS
KT-FLEX
KTFT3
KT-GMO
KT-GOLD
KT-GOLD RMF
KT-HEALTHC RMF
KT-HEALTHCARE
KT-HiDiv
KT-HiDiv RMF
KT-IGF
KTILB
KTILF
KT-INDIA
KT-JAPAN
KTLF
KTLF70/30
KT-mai
KT-MINING
KTMSEQ
KT-OIL
KTOIL5-1
KT-OPP
KT-PIF
KT-PIF RMF
KTPLUS
KT-PRECIOUS
KT-PROPERTY
KT-PROPERTY RMF
K-TREASURY
KTSE
KTSE-LTF
KTSE-RMF
KTSET50RMF
KTSF
KTSIV3M1
KTSIV3M2
KTSIV3M3
KTSIV6M1
KTSIV6M2
KTSIV6M3
KTSIV6M4
KTSIV6M5
KTSIV6M6
KTSS
KT-ST
KTSTPLUS
KTSUPB3Y2
KTSV
KT-US
KT-WCORP
KT-WEQ
KT-WEQ RMF
KTWG
KTWP
K-USA
K-USXNDQ
K-VALUE
LHACTLTF
LHDEBT
LHEFI2Y1
LHEFI6M6
LHEFI6M7
LHEFI6M8
LHEQD
LHFL
LHFLRMF
LHGOV
LHGOVRMF
LHGROWTH
LHIP
LHJAP-E
LHMM
LHMSFL
LHPF
LHPF-II
LHPROP-A
LHPROP-I
LHPROP-INFRA
LHSMART
LHSMART-LTF
LHTPROP
LHTPROPRMF
LUXF
M-ACTIVE
MA-LTF
M-BOND
M-BT
M-CR
MFF
M-FIX
M-FLEX
MFX
MGA
MGB
MGE
MG-LTF
MGS
MIF
MIF-LTF
M-II
M-INNO1
MIPF
MIX-D1585
MJLF
MM-GOV
M-MIDSMALL
MMM
MMM-PLUS
MM-RMF
MNIT
MNIT2
MNRF
M-PAT
M-PROP DIV
M-PROP RMF
M-PROP8S1
M-PROP8S2
M-PROPERTY
M-PROPS3
M-PROPS4
M-RMF
M-S50
M-SAVING
MSI18
MSI19
MSI20
MSI21
MSI22
M-STOR
MULTI1
M-VALUE
MV-LTF
MWELL1
ONE+1
ONE-ACT
ONE-ACT70LTF
ONE-ACTIVE6/2
ONE-CHINA
ONE-CHINA10
ONE-CHINA5/3
ONE-DI
ONE-DI2
ONE-EC14
ONE-ENHANCED2Y
ONE-EQ
ONE-FAR
ONE-FAS
ONE-FIN3Y
ONE-FLEX
ONE-G
ONE-GLOBALEQ
ONE-HOSPITAL
ONE-HYPER
ONE-NIPPON
ONE-NORTH10
ONE-PREMIER
ONE-PROP
ONEPROP-D
ONEPROP-RMF
ONEPROP-SG
ONE-SHARIAHLTF
ONE-STARS
ONE-STOXXASEAN
ONE-UB 3
ONE-UGERMF
ONE-UGG
ONE-ULTRA
PCASH
PEQ
PFIXRMF
PGOLD
PHATRA ACT EQ
PHATRA ACT FIXED
PHATRA BLRMF
PHATRA DIVIDEND
PHATRA EQRMF
PHATRA GHC
PHATRA GNP
PHATRA INRMF
PHATRA LTFD
PHATRA MMRMF
PHATRA MP
PHATRA PLUS
PHATRA PROP
PHATRA PROP-D
PHATRA PROPRMF
PHATRA SG-AA
PHATRA SM CAP
PHATRA SMART MV
PHATRA SmartMV LTF
P-LTF
PMIXRMF
QHHR
QHOP
QHPF
Q-PORT
RGPF
RKBC
RKF2
RKF4
RKF-HI2
RMF1
RMF2
RMF3
RMF4
RPF2
RRF1
SAN
SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCBAEM
SCBAPLUSFUND
SCBAUD
SCBBANKINGFUND
SCBBLN
SCBCE
SCBCEH
SCBCHA
SCBCOMP
SCBDAFUND
SCBDIGI
SCBDVFUND
SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBENERGYFUND
SCBEUEQ
SCBEUSM
SCBFF1YD5
SCBFLX
SCBFPFUND
SCBFST
SCBGB12/12
SCBGB2/12
SCBGB3/12
SCBGB4/12
SCBGB8/12
SCBGEQ
SCBGHC
SCBGIF
SCBGIN
SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGOLD
SCBGOLDHFUND
SCBGOLDHRMF
SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGSIFUND
SCBINDIA
SCBKEQTG
SCBLEQ
SCBLT1
SCBLT2
SCBLT3
SCBLT4
SCBLTS
SCBLTT
SCBMPLUS
SCBMSEFUND
SCBNKY225
SCBOILFUND
SCBPGF
SCBPLUS
SCBPMOFUND
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
SCBRM4
SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP
SCBRMS50
SCBS&P500
SCBSEFUND
SCBSET50FUND
SCBSETFUND
SCBSFF
SCBSFFPLUS
SCBSMART2
SCBSMART3
SCBSMART4
SCBST555A
SCBST555B
SCBTEQFUND
SCBTMF
SCBTMFPLUS
SCBUSSM
SCDF
SCIF
SCIF2
S-EQRMF
S-EQSTAR
SF4
SF5
SF7
SF8
S-FRMF
SI5A3
SI5E2
SI5E3
SI5I1
SMART
S-MMF
SPFC
S-PFI 18M3
S-PFI 18M4
SPOT33S10
SPOT33S11
SPOT33S14
SPOT33S15
SPOT33S7
SPOT33S8
SPOT33S9
SRF
SSB
SSF
SSPF
SSTSS
STD
STD2
S-Trig 3+3#2
SVRMF
SYRUS-M
TAPRMF
T-AsianProp
TBF
TBF4
TBF5
TBGF
TBGF8020
T-BigCapLTF
TBOND1Y
T-CASH
T-CHChallenge#1
TCHLINK5
TCHLINK6
TCHLINK7
TCHRMF
TCHSTARP
TCIRMF
TCMCSF
TCMEQF
TCMF
TCMFENJOY
TCPF
T-CSD
TDEX
TDF
TDLTF
T-DMixed
T-DPlus
TDSLTF
TEF
TEF-DIV
TEGRMF
T-EQUITY
T-EUChallenge2P
TEUPROP
TEURMF
T-EuropeEQ
TFIF
T-FinanceTH
TFIRMF
TFIX-3M#2
TFIX-3M#3
TFIX-3M#4
TFIX-3M#5
T-Fixed3YR1AI
T-Fixed3YR2AI
T-Fixed3YR3AI
T-Fixed3YR4
T-Fixed3YR4AI
T-Fixed3YR5
T-Fixed3YR6
T-Fixed3YR7
T-Fixed3YR8
T-Fixed3YR9
TFixLT
TFPRMF
TGHRMF
TGHSTARP
T-GLOBALBOND
T-GlobalBondRMF
T-GlobalEnergy
T-GlobalEQ
T-GlobalEQRMF
T-GlobalValue
TGOLD
TGoldBullion-H
TGoldBullion-UH
TGOLDETF
TGOLDRMF
TGoldRMF-H
TGoldRMF-UH
TGOV3M1
TGOV3M2
TH100
THANA1
THDRMF
T-Healthcare
T-HealthcareRMF
TIF1
TINCOME
T-INCOMEAI
T-IncomePlus
T-IncomePropAI
T-INFRA
TISCOAGF
TISCOAP
TISCOC19
TISCOC20
TISCOC21
TISCOC22
TISCOCH
TISCOCID
TISCODS
TISCOEDF
TISCOEGF
TISCOEU
TISCOFIX
TISCOFLEX
TISCOGC
TISCOGY
TISCOHD
TISCOIN
TISCOJP
TISCOKOR
TISCOLAF
TISCOLTF
TISCOMS
TISCONA
TISCOOIL
TISCOSA
TISCOSRI
TISCOSTF
TISCOUS
TISESG
TISFIXX
T-JapanEQ
T-JPChallenge1
TJPLINK1
TJPRMF
TJREIT
TLEQ
TLEQRMF
TLFLEX
TLFLEXRMF
TLGF
TLHPF
TLLTFEQ
TLMMF
TLMMRMF
TLMSEQ
T-LowBeta
T-LowBetaLTFD
T-LowBetaRMF
T-LTFD
T-MAP
TMB50
TMB50DV
TMB50RMF
TMBAALF
TMBAAMF
TMBAASF
TMBABF
TMBABRMF
TMBAGLF
TMBAGLRMF
TMBASIAB
TMBBF
TMBBFRMF
TMBCB
TMBCHEQ
TMBCOF
TMBCORMF
TMBEG
TMBEGRMF
TMBEMEQ
TMBGDF
TMBGER
TMBGF
TMBGINCOME
TMBGINCOMERMF
TMBGINFRA
TMBGOLD
TMBGOLDS
TMBGOLDSRMF
TMBGQG
TMBGQGRMF
TMBGRMF
TMBGRR
TMBINCOME
TMBJE
TMBJERMF
TMBJPNAE
TMBMF
TMBMRMF
TMBOIL
TMBPIPF
TMBPIPRMF
TMBTHANAPLUS
TMBTM
TMBTMSMV
TMBTMSMVLTF
TMBTMSMVRMF
TMBUS500
TMBUS500RMF
TMBUSB
TMBUSBLUECHIP
TMBUSO
TMBWDEQ
T-Mixed3Y1
T-Mixed7030
T-MONEY
TMSLTF
TMSRMF
T-NERMF
T-NFPLUS
T-NFRMF
T-NGRMF
T-NMIXRMF
T-NMRMF
TNP
TOF
TOF2
TOIL6
TOIL9
TPF
T-PPSD
T-PREMIUM BRAND
T-PrimeLowBeta
T-Privilege
T-Property
T-PropertyRMF
T-PropInfraFlex
TRRF1
TS
T-SET50
TSF
TSFIRMF
T-SM Cap
T-SMCapLTF
TSTARP
TSTAR-UH
T-STSD
TTLPF
TTPF2
T-TSARN
T-TSB
T-TTW1
TU-PF
TUSEQ-UH
TUSFIX
TUSOIL
TUSREIT
TUSRMF
UES
UFIN
UGD
UGH
UGSE
UHCRMF
UIDPLUS
UIF
UIFRMF
UJRES
UNF
UNIPF
UOBEQRMF
UOBFIPP AI 2Y1
UOBFIPP AI 2Y2
UOBFIPPC AI 3Y3
UOBGARMF
UOBGBRMF
UOBGRMF-H
UOBID
UOBLTF
UOBSA
UOBSAAA
UOBSAS100
UOBSAS100D
UOBSC
UOBSD
UOBSDF
UOBSG - H
UOBSGA
UOBSGB
UOBSGC
UOBSGCR
UOBSHC
UOBSJSM
UOBSMG
UOBSVRMF
UTSME
UTSME-LTF
VALUE-D LTF
VAYU1
VFOCUS-D
V-RMF
WHAPF